Biodiversitetsdatabasen


Biodiversitetsdatabasen är en databas som tagits fram för att hjälpa till med bedömning av påverkan på biologisk mångfald för olika livsmedel som konsumeras i Sverige, både livsmedel som odlas och produceras i Sverige och som importeras från andra länder.