Biodiversitetsdatabasen för livsmedel 1.0

Detta är en första prototyp för bedömning av olika livsmedels påverkan på biologisk mångfald. Den baserar sig på markanvändning och enmetod framtagen av en forskargrupp i Schweiz.

Databasen har tagits fram med finansiering från forskningsrådet Formas, diarienummer 2021-02433. Projektet har genomförts av RISE avdelning Jordbruk och livsmedel, RISE avdelning Tillämpad digitalisering och Coop Sverige AB.

En beskrivning av hur databasen har byggts upp – vilka metoder som använts, antaganden som gjorts och vilka dataunderlag som ingår finns i enRISE-rapport. Läs mer om projektet påhemsidan.

Har du frågor så går det bra att mejla till RISE Biodiversitetsdatabas för livsmedele-post.

Fullständiga villkor hittar duhär.